De gasleidingen van uw camper dienen in onberispelijke staat te zijn. Gasslangen kunnen uitdrogen waardoor op den duur lekkages kunnen ontstaan. Controleer de slangen op verdroging en beginnende scheurtjes. Vervang gasslangen liefst elke 2 jaar. 

Als u in de winter met de camper op pad, is het beter alleen propaangas te gebruiken. Butaangas, ofwel butagas genoemd, is bij temperaturen onder de 0 graden niet meer te gebruiken. 
Deze gassen voor huishoudelijk gebruik zijn zwaarder dan lucht waardoor in geval lekkage deze naarlaag gelegen plaatsen stroomt. Voor de veiligheid kan eventueel een gasdetector 
op zo'n laag gelegen plaats gemonteerd worden. Controleer daarbij of de batterij voldoende opgeladen is. 

Verwarm de camper tijdens het rijden alleen als u zeker weet dat de camper daarvoor geschikt is. In Frankrijk is het verwarmen van een camper, met eerste registratie van vóór 01-01- 2007, tijdens rijden bijvoorbeeld al helemaal verboden ondanks een eventueel aanwezige veiligheidsafsluitinrichting.